Dişhekimlerinin Elektronik Ortamlarda Yapacakları Yayınlarda Uymaları Gereken Etik Kurallar


(TDB Merkez Yönetim Kurulunun 25-26 Şubat 2009 Tarihli Toplantısında Kabul Edilmiştir.)

 

Dişhekimliği alanında yapılacak her türlü yayının, reklâm yasağına ilişkin kural ve ilkelere uygun olması gereklidir. Aşağıda belirtilen etik kurallar bu çerçevenin tanımlanmasında dişhekimlerine yardımcı olmak amacıyla belirlenmiştir. Bu nedenle belirtilen kurallardan hiçbiri mevcut düzenlemelerdeki reklâm yasağına ilişkin kuralları bertaraf eder biçimde yorumlanamaz.

 

1.  Dişhekimleri;  elektronik ortam da dâhil olmak üzere her tür araç ile yapacakları bütün yayınlarında sağlık mevzuatında yer alan, özellikle reklâm yasağına ilişkin tüm kurallara uyarak genel olarak mesleği tanıtma, koruyucu ve tedavi edici ağız diş sağlığı konularında toplumu bilgilendirme hakkına sahiptir.


2.  Yapılacak her türlü bilgilendirme, kendini meslektaşlarından öne çıkartma, hasta kazanma ya da yönlendirme amacı ile olmamalıdır.


3.  İnternet üzerinden hekimlik yapılmamalı, dişhekimi hastasını muayene etmeden, teşhis veya tedavi hizmeti vermemelidir. Site içerisinde standart olarak kullanılan karakterlerle yazılacak ve her sayfanın altında yer alacak şekilde “Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez” ifadesi yer almalıdır.


4.  Reklâm unsuru bulunduran yazı, resim fotoğraf ve benzerleri yayınlanmamalıdır. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası fotoğraflarına yer verilmemelidir.


5.  Toplumun bilgilendirilmesi niteliğinde olmayan, hasta talebini arttırmaya yönelik olarak yapılan karşılaştırmalı olgu sunumu gibi yayınlar yapılmamalıdır.


6.  Mesleki yazılarda; yanlış, günümüzde bilim çevrelerince kabul edilmiş bilgilere aykırı ve hastaları yanlış yönlendiren bilgilere yer verilmemeli; yayınlanacak bilgi ve bulgularda kaynak gösterilmelidir.


7.  Dişhekimliği ile ilgili uygulamaların iyiliği, kötülüğü ifade edilmemeli, ağrısız acısız tedavi uygulama gibi taahhütlerde bulunulmamalıdır.


8.  Dişhekimi katıldığı meslek sonrası eğitimleri, yerli ve yabancı uzmanlık kuruluşlarına üyeliğini, danışmanlık görevlerini, sertifikalarını sitesinde ilan etmemelidir.


9.  Yayınlarda muayenehane ya da sağlık kuruluşlarının fotoğraflarına yer verilmemeli; kuruluşun büyüklüğü, merkeziliği, sessizliği, temizliği gibi sıfatlar kullanılmamalıdır. Ayrıca çalışanlar bakımından da en iyi, konusunda uzman, güler yüzlü, ilgili ve benzeri sıfatlar kullanılmamalıdır.


10. Sağlık kuruluşlarının sundukları hizmet, uyguladıkları tanı ve tedavi yöntemleri ya da kullandıkları her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili olarak reklam ve tanıtım yapılamaz.


11. Meslek kuruluşları ile diğer mesleki sitelere yönlendirici linklere/bağlantılara yer verilebilir. Kendisine internette sayfa hazırlayan/hazırlatan dişhekimi, site adresi olarak bir bilim ve uzmanlık dalının adını kullanmamalıdır. Örn: www.çeneortopedisi.com, www.ortodonti.com, www.turkiyenineniyidishekimi.com, www.protez.com gibi. Ancak isim, alanla kombine edilebilir. Örn: www.çeneortopedisi-kamal.com.


12. Web sayfasında, dişhekiminin aldığı ödüller, üye olduğu siyasi parti, cemaat, dernek veya grup adı belirtilmemelidir. Yayınlarda ırk, dil, din, cinsiyet, siyasal ve ideolojik ayrımda bulunulmamalıdır.


13. Ülke dışında bulunan sunucu makineyle ve / veya yabancı dille yapılan sunumlarda da mevcut kurallar ve yukarıda belirtilen kurallara uygun davranılmalıdır.


14. Tedavi ücretleri ile ilgili olarak hasta talebini yaratmaya arttırmaya yönelik ifadeler kullanılamaz. Tedavi ücret bilgileri ile ilgili olarak Türk Dişhekimleri Birliği web sayfasındaki ilgili bölüme link/bağlantı verilebilir.


15. Dişhekimi, web sitesinde: 
      a) Dişhekim(ler)inin adı, soyadı ve unvanı ile çalıştığı kurum veya özel sağlık kuruluşunun ismi, şayet çalışmıyorsa “mesleki pratik olarak çalışmadığına”
      b) Bağlı bulunduğu Oda sicil numarası,

      c) Türk Dişhekimleri Birliği sicil numarası,

      d) Mezuniyet tarihi,

      e) Özel sağlık hizmeti veren kuruluşun adresi,

      f ) Telefon ve faks numaraları,

      g) Çalışma gün ve saatleri,

      h) Mezun olduğu / oldukları üniversitenin adı,

      i ) E-Posta adresi / adresleri ve buna ait mail formu,

      j ) Uzmanlık dalı ve akademik unvanı


bilgilerine yer verebilir.

      k) Dişhekimi ve çalışanlarının fotoğrafları; resmi belge ve kanuni işlemlerde kullanılan kriterlere uygun olan vesikalık fotoğraf şeklinde web sitesinde kullanılabilir. Ya da üstten baş bölgesi ile alttan en fazla bel bölgesine kadar kısmı gösteren iş giysisi ile çekilmiş kişisel fotoğrafları kapsar.

  

ARAMA MOTORLARINA KAYIT


1.  Dişhekimleri veya dişhekimliği alanında faaliyet gösteren özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan web siteleri genel arama motorlarına kayıt ettirilebilir. Ancak bu kayıtlar esnasında sitede yer alan diğer hekimlerden farklılık gösterecek şekilde (farklı punto, çerçeve ve diğerleri) yayınlanması reklâm olarak kabul edilmelidir.  

 

2.  İş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla rekabete yol açacak şekilde özel amaçlı arama motorlarına, rehberlerine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt yaptırılmamalı. İnternet kullanıcılarının kendi sitesine yönlendirilmesini sağlamak için internet kısa yolları kullanılmamalıdır.

 

“İnternet sayfasının, sadece dişhekimlerinin bulunmasına yönelik özel amaçlı arama motorlarına kayıt ettirilirken anahtar kelime (keyword) olarak; "adı ve soyadı ya da özel sağlık kuruluşunun adının", "bulunduğu şehir-ilçe-semt adının" ve "uzmanlık alanı ve akademik unvanlarının dışında bir sözcük ya da tanıtma tümcesi kullanılmamalıdır.”

 

Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme

01–02 Şubat 2006 tarihli Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olan Dişhekimliğinde Web Sitesi Etik Kuralları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük Tarihi

Bu kurallar 26.02.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Bu kuralları,  Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ile Dişhekimleri Odaları Yönetim Kurulları yürütür.


Tüm Hakları Malatya Diş Hekimleri Odası sitesine aittir. Lütfen kaynak göstermeden kullanmayınız. Bu içerik 9.04.2020 11:27:00 tarihinden itibaren 4010 defa okunmuştur.

Diğer İçerikler


 

Toplam Ziyaretçi Sayısı:3183524 Kişi - Şu An: 20 Kişi Online - Sitemizi Bugün: 115 Kişi - Dün : 484 Kişi - Son Bir Hafta : 3369 Kişi - Son Bir Ayda : 13829 Kişi Ziyaret Etmiştir.