MALATYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

Poliklinik Ve Merkezler İçin Tabela Standartları

Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartları (Poliklinik ve Merkezler )

Madde 2. (13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelalarda yalnız Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda uzmanlık olarak belirtilen dallar yazılabilir. (06-07.12.2017 tarihli MYK kararı ile değişik) Poliklinik ve Merkez isimlerinde uzmanlık alan adları kullanılamaz.

Madde 3. Tabelalarda dişhekimliği alanındaki bilim ve anabilim dallarından alınan Dr., Yrd. Doç., Doç.,Prof. gibi unvanlar kullanılabilir. Bu unvanın alındığı “bilimdalı” ve/veya “anabilimdalı” yazılamaz.

Madde 4. (16-17.06.2021 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelalarda Türkçe dışında bir dil kullanılamaz. Tabelalarda, dent ve dental dışında, dentist, zahnartz, implant gibi dişhekimliği kavramları da dahil olmak üzere yabancı dilde hiçbir sözcük kullanılamaz.

Not: Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda; Tabelalarda, dent ve dental dışında Yabancı Dilde İsme ve “bilimdalı” ve/veya “anabilimdalı” adı ile açılan kliniklere kesinlikle Odamız ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onay verilmeyecektir.

Tabela Standartları İçin Tıklayınız…